سامانه معاوضه کالا


سامانه معاوضه کالا

کالا و خدمات خود را معاوضه کنید

ثبت آگهی نیازمندیهای کالا و خدمات ، خرید- فروش . ثبت آگهی معاوضه.(بدون مبادله پول فقط با ثبت آگهی و تعیین کالاهای مورد نیاز ، آنها را تهیه کنید)

بدون مبادله پول فقط با ثبت آگهی کالاهایی که نیاز ندارید ، و تعین کالاهای مورد نیاز خود ، آنها را تهیه کنید. اگر مایل هستید لوازم خود را با اقلام مورد نیازتان تعویض کنید با ثبت آگهی کالاهای خود و اعلام گروه کالای مورد نیاز در ازای کالاهای آگهی شده بدون مبادله پول نیازهای خود را تهیه کنید. در این سامانه کالاهایی که برای عرضه ثبت می شوند در صورتیکه با نیازهای شما متناسب باشد با پیامک اطلاع رسانی می گردد.

اطلاات بیشتر
سامانه معاوضه کالا

بیشترین معاملات

کاربران

کالا

معاوضه

گروه