سامانه معاوضه کالا

کالای فوق را با

همه نوع کالا

معاوضه میکنم


توضیحات:

سلام دوجفت فنج تخم گزار که دارن لانه گرم می کنن ماده ها ۵ تا۶ تخم هستن هر دوجفت همراه با یک قفس معاوضه فقط با عروس هلندی

شهر
محله
منطقه
قیمت واحد تومان
( تا ) تومان
مقدار
واحد

لیست کالاهای قابل معاوضه


لیست آگهی هایی که خواستار کالای شما هستند (0)

لیست آگهی هایی که به قیمت کالای شما نزدیک است (0)