سامانه معاوضه کالا

کالای فوق را با

همه نوع کالا

معاوضه میکنم


توضیحات:

رنوکلیوس ۲۰۱۷ بدون رنگ و ضربه بیمه ۱۱ماه داره لاستیک ۶۰درصد قیمت مقطوع هستش بازید ماشین شهرستان روانسر می باشد

شهر
محله
منطقه
قیمت واحد تومان
( تا ) تومان
مقدار
واحد

لیست کالاهای قابل معاوضه


لیست آگهی هایی که خواستار کالای شما هستند (0)

لیست آگهی هایی که به قیمت کالای شما نزدیک است (0)