سامانه معاوضه کالا

جستجو بین 6950 قلم کالا و خدمات(داشته ها و خواسته ها) جهت معاوضه

داشته ها  • کالا جهت معاوضه(داشته)
  • کالاهایی که میخواهید در مقابل معاوضه دریافت کنید(خواسته)

خواسته ها  • کالا جهت معاوضه(داشته)
  • کالاهایی که میخواهید در مقابل معاوضه دریافت کنید(خواسته)

بیشترین معاملات

کاربران

کالا

معاوضه

گروه